Privacy Statement

Uw gegevens en privacy

In het kader van de nieuwe privacy wet AVG, is Back in Balans (nader te noemen als BiB) genoodzaakt om uw goedkeuring te vragen voor het verwerken van uw gegevens. Uw gegevens worden verzameld wanneer u start met het afnemen van één van de diensten van BiB. Of wanneer u zich via de website aanmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

1. Algemene persoonsgegevens die worden verzameld t.b.v. groepslessen, personal training, massages en Thai yogamassagetherapie
» Welke gegevens
Naam, adres, email, telefoonnummer en geboortedatum en indien nodig kennis van blessures en/of beperkingen die van invloed zijn op het uitvoeren van de massages of training.

» Waar worden de gegevens voor gebruikt
De gegevens worden gebruikt voor het voeren van de ledenadministratie en het online boekingssysteem. Voor facturering/boekhouding. Voor het verzenden van nieuwsbrieven en het onderhouden van persoonlijk contact. Bij personal training voor het opstellen van een persoonlijk trainingsplan.

» Wijzigen en inzien persoonsgegevens
De persoonsgegevens van groepslesleden worden opgeslagen in het ledenboekingssysteem. De klant ontvangt een wachtwoord en kan op de persoonlijke pagina de gegevens zelf inzien, beheren en wijzigen en de informatie eventueel beperken tot alleen naam en emailadres. Tevens dient het lid een email te sturen naar administratie@backinbalans.nl. De gegevens van personal trainings- en massageklanten worden gedocumenteerd in een dossier. De klant kan deze gegevens te allen tijde inzien en wijzigen door een mail te sturen naar administratie@backinbalans.nl.

» Toestemming/ afmelden ontvangen nieuws van BiB
Indien de klant geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie (persoonlijke mails of nieuwsbrieven) van BiB, kan de klant zich altijd afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het emailbericht of BiB hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, door een e-mail te sturen aan: administratie@backinbalans.nl. Bij het afmelden, kiest de klant er bewust voor nieuws, aankondigingen van les-annuleringen en wijzigingen niet te ontvangen.

2. Bijzondere gegevens bij Thai yoga massage therapie
» Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
» Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
» Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
» Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
» Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
» Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
» Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 15 jaar bewaard.

3. Bescherming van de persoons- en bijzondere gegevens
» BiB zal er alles aan doen om de authenciteit, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van je gegevens veilig te stellen. BiB houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Algemene verordening gegevensbescherming(AVG).
» BiB geeft de persoonsgegevens van de klanten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van klanten door aan derden.
» Op het moment dat het BiB gebruik maakt van derden om je gegevens te verwerken is die partij de verwerker. BiB heeft een boekhouder/accountant en werkt met een ledenboekingssysteem. Met beide partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten volgens de wet AVG.

 

Back in Balans

Adres
Reamurstraat 34-huis
1097 RH Amsterdam

Contact
info@backinbalans.nl

Info
KVK.nr. 34310837
Cat reg.nr. 20180998
BGN reg. nr. 4683

Locaties Studio's

BiB Massagepraktijk &
Groepslessen
ma t/m do
Studio Amsterdam Watergraafsmeer
Reaumurstraat 34 - huis
1097 RH Amsterdam

Groepslessen
vrijdag

Studio Amsterdam Centrum
Kerkstraat 441
1017 HZ Amsterdam

Ja, ik meld me aan voor nieuws & tips!

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

© Copyright 2024 - Back in Balans
Foto credits: José van Riele