Algemene Voorwaarden

Groepslessen in de studio en online

Aanmelden
» Na aanmelding gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Back in Balans (hierna afgekort als BiB). Na ontvangst van de bevestigingsmail is de inschrijving definitief en is de deelnemer het lesgeld voor de betreffende periode schuldig. Dit geldt voor zowel de leskaarten voor in de studio als de online leskaarten. De deelnemer is na aanmelding op de hoogte van het privacybeleid van BiB volgens de AVG, te vinden op de website van BiB.

Betalingsvoorwaarden
» Na aanmelding ontvangt de deelnemer een betalingsmail en dient het lesgeld te worden overgemaakt vóór aanvang van de eerste studio-les. Of voor aanvang van de start van de online lesweek. Na ontvangst van betaling worden voor de online leskaart de link en het wachtwoord van de online academie verstuurt. Deze link en code wordt geregeld veranderd.
» Er wordt betaald per lesperiode voor de overeengekomen lestijd.
» Een lesperiode duurt tussen de 12-15 weken. Dit wordt van te voren aangegeven.
» Bij instromen van een nieuwe deelnemer in een lopende periode, worden de resterende lesweken binnen de periode in rekening gebracht.
» Studio Lessen kunnen niet meegenomen worden naar de nieuwe periode. De toegang tot de online lessen stopt als de online leskaart is verlopen.
» De leskaarten kunnen niet worden stopgezet voor ziekte of vakantie.
» Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats wanneer de deelnemer de studio of online lessen niet meer kan volgen om wat voor reden dan ook. Voor de studio lessen geldt: Indien mogelijk kan de les naar een andere lesdag binnen de periode worden omgezet, maar dit is niet altijd mogelijk.
» Lesgeld kan niet omgezet worden in andere diensten van BiB.
» De studio-leskaart is persoonsgebonden.
» Voor de online-leskaart mogen de lessen samen gedaan worden met huisgenoten maar niet gedeeld met derden of doorverkocht. Aan het IP adres kan worden afgelezen of een les meer dan normaal wordt gevolgd. Bij twijfel zal Back in Balans contact opnemen. Back in Balans heeft in dat geval het recht de online leskaart stop te zetten. In dit geval wordt er geen lesgeld terug gestort. De code en link worden geregeld verandert.

Verlenging/ opzegging
» voor de studio-leskaart geldt: 2 weken voor het eindigen van de lesperiode heeft de deelnemer de mogelijkheid de lesplek op te zeggen. 3 weken van te voren ontvangt de deelnemer hiervoor een herinneringsmail. Indien er niet wordt opgezegd, wordt de lesplek en verlengd en is de deelnemer het lestarief verschuldigt. De deelnemer gaat opnieuw akkoord met de algemene voorwaarden van BiB en is deze het lesgeld verschuldigd voor de nieuwe periode.
» Het lesgeld voor de nieuwe studio-leskaart dient voldaan te zijn voor de eerste les van de nieuwe periode.
» Voor de online-leskaart : de online-leskaart loopt automatisch af. Het lid ontvangt een melding wanneer dit het geval is en kan de kaart verlengen met een nieuwe lesperiode. Na betaling ontvangt het online-lid de nieuwe link en wachtwoord.

Boekingssysteem Studio lessen: afmelden, boeken en recht op inhalen
» In verband met de kwaliteit die BiB wil leveren, wordt er lesgegeven in vaste kleinschalige groepen. Het inhalen in een andere les is een service die BiB graag biedt. In verband met de kleine groepen kan er echter geen aanspraak gemaakt worden op het inhalen in andere lessen als er geen plek is.
» Na aanmelding ontvangt de nieuwe deelnemer een link naar het boekingssysteem van BiB en zijn persoonlijke profiel. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn profiel. De deelnemer kan op zijn profiel gegevens wijzigen (naam/email/telefoonnummer). Is de deelnemer al lid, dan blijft het huidige profiel in gebruik.
» De deelnemer is verantwoordelijk voor het afmelden van zijn les wanneer deze niet gevolgd kan worden. Indien de les niet wordt afgemeld, wordt deze les als gevolgd beschouwd.
» Het afmelden kan tot 4 uur voor aanvang van de les. De geannuleerde les komt als een lestegoed op de rittenkaart te staan en mag, indien er plek is, in een andere les worden ingehaald.
» BiB gaat ervan uit dat iedereen de intentie heeft om zich op tijd af te melden en op deze manier zijn medesporters de gelegenheid geeft om in te halen. (Ook als men zelf niet de behoefte heeft om in te halen).

Specifiek voor de online leskaart
» BiB wil ook online de kwaliteit en het persoonlijke karakter zoveel als kan behouden. Om deze reden is het niet mogelijk losse lessen of korte abonnement af te sluiten. Met het aangaan van een lidmaatschap is mogelijk om online vragen te stellen van persoonlijke aard. Denk aan: vragen mbt tot blessures en/of doelstelling. Dit online advies is gratis. Is er een uitgebreid advies nodig, of behandeling dan geldt hiervoor de behandeltarieven van de massagetherapie.
» Alle online lessen kunnen zo vaak gedaan worden als het lid wil. De lessen worden gedaan op eigen risico. Back in Balans is niet verantwoordelijk voor letsel van welke aard dan ook of voor het niet correct uitvoeren van de oefeningen.
» Workshops en trainingen vallen niet onder dit online abonnement. Deze kunnen wel los aangeschaft worden tegen gereduceerd tarief.

Docent
» BiB behoudt zich het recht een les te laten geven door een externe docent indien nodig.

Workshops

» Workshops gaan door bij voldoende aanmeldingen.
» BiB geeft 50% restitutie bij afmelding tot 2 wkn van te voren, daarna vindt er geen restitutie meer plaats. De plek kan wel overgedragen worden aan een ander in overleg met BiB. De strip kan niet gebruikt worden voor andere diensten van BiB.
» Na aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail zoddra zeker is dat de WS door kan gaan. Dit is tevens het moment om de WS te betalen. Na betaling is men zeker van een plek. De betaling dient 7 dgn voor aanvang voldaan te zijn.

Personal Training (PT)

Overeenkomst
» BiB stelt samen met de deelnemer een overeenkomst op waarin wordt opgenomen hoe de PT vormgegeven zal gaan worden. (Training, Voeding, Massages)
» BiB werkt met persoonsgebonden 5-rittenkaarten.
» De 5-rittenkaarten zijn 7 weken geldig tenzij anders afgesproken.
» Er vindt géén restitutie van het lesgeld plaats.
» Afmelden van een afspraak kan via administratie@backinbalans.nl of via WhatsApp.
» Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt geannuleerd is BiB genoodzaakt deze training in rekening te brengen.

Massages

Annuleren
» Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt geannuleerd is BiB genoodzaakt deze in rekening te brengen. BiB werkt met een clientenregistratie systeem dat voldoet aan de privacy wet. Afspraken worden hierin geboekt en bevestigd naar de client. Daarnaast ontvangt de client een herinneringsmail.
» De voortgang van de behandeling bij een therapie-traject wordt bijgehouden in clientenregistratie systeem.

Aansprakelijkheid

» BiB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of diefstal van meegebrachte waarden. Dit geldt tijdens alle diensten van BiB.

Beroepsverenigingen

BiB is aangesloten bij:
» BGN – Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland
BiB voldoet aan de eisen die BGN stelt aan de werkwijze en kwaliteiten van de gewichtsconsulent. Hierdoor worden trajecten die betrekking hebben op gewichtsverlies vergoedt door verschillende ziektekostenverzekeraars. Kijk hiervoor op de site van BGN of raadpleeg uw ziektekostenverzekeraar.
» CAT – Collectief Alternatieve Therapeuten
BiB voldoet aan de eisen die CAT stelt aan de eisen en werkwijze van alternatieve therapeuten. Op dit moment worden de massages van BiB nog niet vergoed. Bekijk voor meer informatie de website van CAT.

 

Back in Balans

Adres
Reamurstraat 34-huis
1097 RH Amsterdam

Contact
info@backinbalans.nl

Info
KVK.nr. 34310837
Cat reg.nr. 20180998
BGN reg. nr. 4683

Locaties Studio's

BiB Massagepraktijk &
Groepslessen ma t/m do
Studio Amsterdam Watergraafsmeer
Reaumurstraat 34 - huis
1097 RH Amsterdam

Groepslessen vrijdag
Studio Amsterdam Centrum
Kerkstraat 441
1017 HZ Amsterdam

Ja, ik meld me aan voor nieuws & tips!

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

© Copyright 2021 - Back in Balans
     Foto credits: José van Riele
     Designed by De Website Studio