Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de volgende categoriën:

  • Groepslessen in de studio of online
    • Studio & zoomlessen lidmaatschap
    • Zoom-lessen rittenkaarten
    • BiB Online ledenportaal (video-lessen) lidmaatschap
    • Workshops
  • Massage

Algemeen

Eigen risico
» Alle lessen (fysiek of online) worden gedaan op eigen risico. Back in Balans is niet verantwoordelijk voor letsel van welke aard dan ook of voor het niet correct uitvoeren van de oefeningen.

Docent
» BiB behoudt zich het recht een les te laten geven door een externe docent indien nodig.

Aansprakelijkheid
» BiB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of diefstal van meegebrachte waarden. Dit geldt tijdens alle diensten van BiB.

Persoonsgebonden
» Alle lidmaatschappen, leskaarten en massagekaarten zijn persoonsgebonden.

Studio & Zoomlessen – lidmaatschap

Recht op 
» 1 x in de week een vaste studio lesplek + onbeperkt zoomlessen

Aanmelden abonnement vaste lesplek in de studio 
» Na aanmelding gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Back in Balans (hierna afgekort als BiB). Na ontvangst van de bevestigingsmail en indeling op een vaste lesplek, is de inschrijving definitief. De deelnemer is na aanmelding het lesgeld verschuldigd van de eerste betalingstermijn en op de hoogte van het privacybeleid van BiB volgens de AVG, te vinden op de website van BiB.
» De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn profiel. De deelnemer kan op zijn profiel gegevens wijzigen (naam/email/telefoonnummer). Bij wijziging van emailadres, dient dit ook per mail worden doorgegeven aan BiB om te voorkomen dat belangrijke mail naar een verkeerd email-adres wordt gestuurd! Is de deelnemer al lid, dan blijft het huidige profiel in gebruik.

Verlenging/ opzegging
» voor  dit abonnement geldt: 2 weken voor het eindigen van de les/betaalperiode heeft de deelnemer de mogelijkheid de lesplek en het abonnement, op te zeggen. 4 weken van te voren ontvangt de deelnemer hiervoor een herinneringsmail. Indien er niet wordt opgezegd, wordt de lesplek verlengd en is de deelnemer het lestarief voor een nieuwe les/betaalperiode verschuldigd. De deelnemer gaat opnieuw akkoord met de algemene voorwaarden van BiB.
» Het lesgeld voor de nieuwe les/betaalperiode dient voldaan te zijn voor de eerste les van deze nieuwe periode.

Betalingsvoorwaarden vaste lesplek in de studio
» Na aanmelding voor een vaste studio lesplek, ontvangt de deelnemer een betalingsmail en dient het lesgeld te worden overgemaakt vóór aanvang van de eerste studio-les.
» Er wordt betaald per les/betaalperiode.
» Een les/betaalperiode duurt tussen de 13 en 15 weken. Dit wordt van te voren aangegeven en is afhankelijk van sluitingsdagen in verband met vakantiesluiting BiB .
» Bij instromen van een nieuwe deelnemer in een lopende periode, worden de resterende lesweken binnen de les/betaalperiode in rekening gebracht.
» Gemiste studio-lessen kunnen niet meegenomen worden naar de nieuwe les/betaalperiode. 
» Het abonnement kan niet worden stopgezet voor ziekte of vakantie.
» Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats wanneer de deelnemer de reeds betaalde studiolessen niet meer kan volgen. Wel kan er gekeken worden of de vaste lesplek omgezet kan worden naar een ander tijdstip. Dit is geen recht maar een service. we doen hierin ons best , maar het is niet altijd mogelijk.
» De studio-leskaart is persoonsgebonden.

Boekingssysteem Studio lessen: afmelden, boeken en recht op inhalen
» In verband met de kwaliteit die BiB wil leveren, wordt er lesgegeven in vaste kleinschalige groepen. Het inhalen in een andere studioles is een service die BiB graag biedt. In verband met de kleine groepen kan er echter geen aanspraak gemaakt worden op het inhalen in andere lessen als er geen plek is.
» Na aanmelding ontvangt de nieuwe deelnemer een link naar het boekingssysteem van BiB en zijn persoonlijke profiel. 
» De deelnemer is verantwoordelijk voor het afmelden van zijn les wanneer deze niet gevolgd kan worden. Indien de les niet wordt afgemeld, wordt deze les als gevolgd beschouwd en kan niet worden ingehaald.
» Het afmelden kan tot 4 uur voor aanvang van de les. De geannuleerde les komt als een lestegoed op de rittenkaart te staan en mag, indien er plek is, in een andere les worden ingehaald, binnen de lopende betalingsperiode.
» BiB gaat ervan uit dat iedereen de intentie heeft om zich op tijd af te melden en op deze manier zijn medesporters de gelegenheid geeft om in te halen. (Ook als men zelf niet de behoefte heeft om in te halen).

In tijden van lockdown 
» Indien de studio in verband met de maatregelen van de overheid niet in staat is de groepslessen in de studio te laten plaatsvinden, worden de lessen alleen via zoom gegeven.  Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Ter compensatie ontvangt het lid toegang tot een selectie video-lessen uit het BiB Online ledenportaal ( per sept.2021). Deze video-lessen kunnen onbeperkt gevolgd worden wanneer men wil, naast de zoom-lessen. Wanneer  de lesplek wordt opgezegd, gedurende de lockdown, kan de lesplek in de studio niet bezet gehouden worden.

Zoomlessen (zonder studio-plek) – 5 weken rittenkaart onbeperkt 

Recht op 
» Onbeperkt Zoomlessen gedurende de looptijd.

Aanmelden 5 weken rittenkaart online zoomlessen (zonder studio lesplek)
» De deelnemer dient zich te regstreren bij BiB. Na registratie, gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Back in Balans (hierna afgekort als BiB).
De deelnemer is na aanmelding op de hoogte van het privacybeleid van BiB volgens de AVG, te vinden op de website van BiB. De deelnemer kan (na registratie als lid ) zelf de kaart online aanschaffen.
» De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn profiel. De deelnemer kan op zijn profiel gegevens wijzigen (naam/email/telefoonnummer). Bij wijziging van emailadres, dient dit ook per mail te worden doorgegeven aan BiB om te voorkomen dat belangrijke mail naar een verkeerd email-adres wordt gestuurd! Is de deelnemer al lid, dan blijft het huidige profiel in gebruik.

Looptijd 
» De looptijd van deze kaart is 5 weken.
» De kaart kan niet worden stopgezet.

Verlenging/ opzegging
» De zoom-rittenkaart loopt automatisch af. Het lid ontvangt 7 dagen van te voren een melding dat de leskaart afloopt met de mogelijkheid de kaart opnieuw aan te schaffen.

Betalingsvoorwaarden zoomlessen
» Bij aanschaf van een zoom-rittenkaart, wordt deze kaart direct middels ideal betaald. De looptijd van de leskaart gaat in op moment van betalen.

Boekingssysteem zoom-lessen: afmelden, boeken en recht op inhalen
» Na aanmelding ontvangt de deelnemer een link naar het boekingssysteem van BiB en zijn persoonlijke profiel. 
» De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het boeken van zijn les.
» Indien men toch besluit de les niet mee te doen, dient de deelnemer zich af te melden voor de les. Het afmelden kan tot 4 uur voor aanvang van de les.

Zoomlessen (zonder studio-plek) – 4 weken rittenkaart 1x per week

Recht op 
» 4 x losse zoomles gedurende de looptijd.

Aanmelden 4 weken rittenkaart 1 x per week online zoomles (zonder studio lesplek)
» De deelnemer dient zich te regstreren bij BiB. Na registratie, gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Back in Balans (hierna afgekort als BiB).
De deelnemer is na aanmelding op de hoogte van het privacybeleid van BiB volgens de AVG, te vinden op de website van BiB. De deelnemer kan (na registratie als lid ) zelf de kaart online aanschaffen.
» De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn profiel. De deelnemer kan op zijn profiel gegevens wijzigen (naam/email/telefoonnummer). Bij wijziging van emailadres, dient dit ook per mail te worden doorgegeven aan BiB om te voorkomen dat belangrijke mail naar een verkeerd email-adres wordt gestuurd! Is de deelnemer al lid, dan blijft het huidige profiel in gebruik.

Looptijd 
» De looptijd van deze kaart is 4 weken.
» De kaart kan niet worden stopgezet.

Verlenging/ opzegging
» De zoom-rittenkaart loopt automatisch af. Het lid ontvangt 7 dagen van te voren een melding dat de leskaart afloopt met de mogelijkheid de kaart opnieuw aan te schaffen.

Betalingsvoorwaarden zoomlessen
» Bij aanschaf van een zoom-rittenkaart, wordt deze kaart direct middels ideal betaald. De looptijd van de leskaart gaat in op moment van betalen.

Boekingssysteem zoom-lessen: afmelden, boeken en recht op inhalen
» Na aanmelding ontvangt de deelnemer een link naar het boekingssysteem van BiB en zijn persoonlijke profiel. 
» De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het boeken van zijn les.
» Indien men toch besluit de les niet mee te doen, dient de deelnemer zich af te melden voor de les. Het afmelden kan tot 4 uur voor aanvang van de les.
» Bij niet afmelden gaat de strip verloren.

BiB Online Ledenportaal (video-lessen)

Aanmelden abonnement BiB Online Ledenportaal ( video-lessen)
» De deelnemer dient zich als lid te regstreren bij BiB. Na registratie, gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Back in Balans (hierna afgekort als BiB).
» Na aanmeldingen en betaling is de inschrijving definitief. De deelnemer is na aanmelding op de hoogte van het privacybeleid van BiB volgens de AVG, te vinden op de website van BiB.
» De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn profiel. De deelnemer kan op zijn profiel gegevens wijzigen (naam/email/telefoonnummer). Bij wijziging van emailadres, dient dit ook per mail te worden doorgegeven aan BiB om te voorkomen dat belangrijke mail naar een verkeerd email-adres wordt gestuurd!

Verlenging/ opzegging
» voor het BiB Online ledenportaal abonnement geldt: 2 weken voor het eindigen van de betalingstermijn heeft de deelnemer de mogelijkheid het abonnement, op te zeggen. 4 weken van te voren ontvangt de deelnemer hiervoor een herinneringsmail. Indien er niet wordt opgezegd, is de deelnemer de nieuwe betalingstermijn verschuldigd. De deelnemer gaat opnieuw akkoord met de algemene voorwaarden van BiB.

Betalingsvoorwaarden Bib Online ledenportaal
» De betaling geschiedt in betalingstermijnen van 3 maanden. 
» Na aanmelding dient de deelnemer het lesgeld te betalen van de 1e betalingstermijn van 3 maanden.
» Na de eerste termijn wordt het abonnementsgeld met automatische incasso per 3 maanden geïnd.
» Het abonnement kan niet worden stopgezet voor ziekte of vakantie.
» Er vindt geen restitutie van reeds betaald lesgeld plaats wanneer de deelnemer de online lessen niet meer kan volgen om wat voor reden dan ook. 
» Het Bib Online leden abonnement is persoonsgebonden.
» De video-lessen mogen samen gedaan worden met huisgenoten maar niet gedeeld met derden of doorverkocht. Aan het IP adres kan worden afgelezen of een les meer dan normaal wordt gevolgd. Bij twijfel zal Back in Balans contact opnemen. Back in Balans heeft in dat geval het recht het abonnement stop te zetten. 

Workshops

Aanmelden workshops
» Om deel te kunenn nemen aan een workshop, dient de deelnemer zich te registreren bij BiB. De deelnemer is na registratie op de hoogte van het privacybeleid van BiB volgens de AVG, te vinden op de website van BiB.
» Na registratie ontvangt de deelnemer een link naar het boekingssysteem van BiB en zijn persoonlijke profiel. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn profiel. De deelnemer kan op zijn profiel gegevens wijzigen (naam/email/telefoonnummer).
»
Na registratie kan de workshop in het boekingssysteem van BiB geboekt worden.
» Is de deelnemer al lid, dan kan deze de workshop boeken via zijn profiel.

Betalingsvoorwaarden workshops
» De workshop dient bij boeking betaald te worden.

» BiB geeft 50% restitutie bij afmelding tot 3 wkn van te voren, daarna vindt er geen restitutie meer plaats. De plek kan wel overgedragen worden aan een ander in overleg met BiB. De strip kan niet gebruikt worden voor andere diensten van BiB.

Cancellen workshop
» Bij onvoldoende animo behoudt BiB zich het recht de workshops te annuleren, waarna restitutie van het lesgeld volgt.

Massages

Annuleren
» Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt geannuleerd is BiB genoodzaakt deze in rekening te brengen. BiB werkt met een clientenregistratie systeem dat voldoet aan de privacy wet. Afspraken worden hierin geboekt en bevestigd naar de client. Daarnaast ontvangt de client een herinneringsmail.
» De voortgang van de behandeling bij een therapie-traject wordt bijgehouden in clientenregistratie systeem.

Beroepsverenigingen

BiB is aangesloten bij:
» CAT – Collectief Alternatieve Therapeuten
BiB voldoet aan de eisen die CAT stelt aan de eisen en werkwijze van alternatieve therapeuten. Op dit moment worden de massages van BiB nog niet vergoed. Bekijk voor meer informatie de website van CAT.

 

Back in Balans

Adres
Reamurstraat 34-huis
1097 RH Amsterdam

Contact
info@backinbalans.nl

Info
KVK.nr. 34310837
Cat reg.nr. 20180998
BGN reg. nr. 4683

Locaties Studio's

BiB Massagepraktijk &
Groepslessen ma t/m do
Studio Amsterdam Watergraafsmeer
Reaumurstraat 34 - huis
1097 RH Amsterdam

Groepslessen vrijdag
Studio Amsterdam Centrum
Kerkstraat 441
1017 HZ Amsterdam

Ja, ik meld me aan voor nieuws & tips!

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

© Copyright 2021 - Back in Balans
     Foto credits: José van Riele
     Designed by De Website Studio