Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de volgende categoriën:

  • Algemeen
  • Groepslessen in de studio of online
    • Studiolessen
    • BiB Online ledenportaal (video-lessen) lidmaatschap
    • Workshops & cursussen
  • Massage

Algemeen

Eigen risico
» Alle lessen en workshops (fysiek of online) worden gedaan op eigen risico. Back in Balans is niet verantwoordelijk voor letsel van welke aard dan ook of voor het niet correct uitvoeren van de oefeningen.

Docent
» BiB behoudt zich het recht een les te laten geven door een externe docent indien nodig.

Aansprakelijkheid
» BiB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of diefstal van meegebrachte waarden. Dit geldt tijdens alle diensten en producten van BiB.

Persoonsgebonden
» Alle lidmaatschappen, leskaarten en massagekaarten zijn persoonsgebonden. 

Niet inwisselbaar
» De verschillende producten zijn onderling niet inwisselbaar. Zo kunnen bijvoorbeeld overgebleven studio-lessen niet ingewisseld worden voor een massage of online-lessen.

 

Studio Groepslessen

Aanmelden lidmaatschap BiB Studiolessen
» Een deelnemer kan, na het volgen van een proefles, lid worden via momoyoga en zich aanmelden voor de vaste lesplek.
» De deelnemer schaft het abonnement aan via het boekingssysteem Momoyoga. De deelnemer ontvangt hiervoor een betaallink van BiB per mail.
» De betaling geschiedt per lesperiode (14 – 16 lesweken) of per lesseizoen. Het lid beslist dit aan het begin van het lesseizoen. Gedurende het lesseizoen kan het lid niet meer overstappen.
» Na aanmelding, gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Back in Balans (hierna afgekort als BiB).
» Na aanmeldingen en betaling is de inschrijving definitief. De deelnemer is na aanmelding op de hoogte van het privacybeleid van BiB volgens de AVG, te vinden op de website van BiB.
» De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn profiel in Momoyoga. De deelnemer kan op zijn profiel gegevens wijzigen (naam/email/telefoonnummer). Bij wijziging van emailadres, dient dit ook per mail te worden doorgegeven aan BiB om te voorkomen dat belangrijke mail naar een verkeerd email-adres wordt gestuurd!

Verlenging/ opzegging
» Er kan tot 3 weken van te voren worden opgezegd. Opzeggingen dienen gedaan te worden per email.
» Zonder opzegging, zal het abonnement automatisch verlengd worden. Het lid is het lesgeld verschuldigd aan BiB.

Betalingsvoorwaarden Bib Studiolessen
» Na aanmelding dient de deelnemer het lesgeld te betalen vóór aanvang van de eerste les.
» Het abonnement kan niet worden stopgezet voor ziekte of vakantie.
» Er vindt geen restitutie van reeds betaald lesgeld plaats wanneer de deelnemer de lessen niet meer kan volgen om wat voor reden dan ook.
» Het abonnement is persoonsgebonden.
» Lessen zijn niet inwisselbaar voor andere producten van BiB, zoals massages, workshops of online lessen.

Annuleren en inhalen studiolessen
» Wanneer een les niet gevolgd kan worden, kan het lid zich, voor de daglessen tot 4 uur voor aanvang van de les uitschrijven en voor ochtendlessen de avond vooraanvang van de les voor 20:00 uur. Dit kan gedaan worden in het boekingssysteem Momoyoga.
» Lessen waar het lid zich voor heeft uitgeschreven kunnen, binnen de betaalperiode, worden ingehaald, mits er plek is. Het inhalen is een service en geen recht.
» Lessen waarvoor het lid zich heeft uitgeschreven hoeven niet perse in dezelfde lesweek te worden ingehaald. Dit mag ook in de weken voor, of na de gemiste les. Zolang het maar binnen de betreffende betaalperiode is ( 14- 16 weken , of een jaar , afhankelijk van het abonnement).
» Overgebleven lessen kunnen niet worden meegenomen naar de volgende betaalperiode.

Sluiting studio door overmacht
» Wanneer BiB door maatregelen van de overheid, de groepslessen niet fysiek mag geven (lockdown), zal er een zoom-rooster worden opgesteld.
» Lopende leskaarten zullen worden omgezet naar een zoom-leskaart.

» Lopende leskaarten kunnen niet worden stopgezet.
» Er vind geen restitutie van lesgeld plaats.
» BiB zal al het mogelijke doen om het volgen van zoomlessen voor iedereen mogelijk te maken.
» Wanneer de vaste docent geen les kan geven zal de les vervangen worden door een Invaldocent. BiB zal altijd zijn uiterste best doen een invaller voor de betreffende les te regelen. Wanneer door overmacht er geen Invaldocent geregeld kan worden, kan de deelnemer vanuit huis via het BiB Online Mini-portaal een videoles volgen.

BiB Online Mini-Portaal
» Elk lid met een geldige studio-leskaart heeft onbeperkt toegang tot het BiB Online Mini-Portaal.
» Het BiB Online Mini-Portaal bevat van elke lesvorm 1 les + een Medita
tie in Beweging en een eerder opgenomen zoomles. 
» Het BiB Online Mini-Portaal is een service die gebruik kan worden om thuis een extra les te doen, of wanneer er in de studio niet ingehaald kan worden of wanneer een les door onvoorziene situatie (vanuit BiB ) uitvalt. 
Dit laatste is zeer uitzonderlijk. Bij het niet aanwezig zijn van de docent wordt er altijd een invaldocent geregeld.
Tijdens de kerstsluiting behoud het lid ook toegang tot het BiB Online Mini-Portaal.

BiB Online Ledenportaal
» Elk lid met een geldige studio-leskaar ontvangt korting op een BiB Online Ledenportaal lidmaatschap van 3 maanden. 
» Het BiB Online Ledenportaal bevat meer dan 140 lessen. Klik hier voor meer informatie. Stuur een mail en ontvang de kortingscode voor leden.

BiB Online Ledenportaal (video-lessen)

Aanmelden abonnement BiB Online Ledenportaal ( video-lessen)
» De deelnemer schaft het abonnement aan via de website en betaalt de eerste betaalperiode via ideal. Volgende termijnen verlopen via automatische incasso, waarvoor de deelnemer akkoord verleent.
» Na aankoop, gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Back in Balans (hierna afgekort als BiB).
» Na aanmeldingen en betaling is de inschrijving definitief. De deelnemer is na aanmelding op de hoogte van het privacybeleid van BiB volgens de AVG, te vinden op de website van BiB.
» De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn profiel. De deelnemer kan op zijn profiel gegevens wijzigen (naam/email/telefoonnummer). Bij wijziging van emailadres, dient dit ook per mail te worden doorgegeven aan BiB om te voorkomen dat belangrijke mail naar een verkeerd email-adres wordt gestuurd!

Verlenging/ opzegging
» Voor het BiB Online ledenportaal abonnement geldt: 2 weken voor het eindigen van de betalingstermijn heeft de deelnemer de mogelijkheid het abonnement, op te zeggen. 4 weken van te voren ontvangt de deelnemer hiervoor een herinneringsmail. Indien er niet wordt opgezegd, is de deelnemer de nieuwe betalingstermijn verschuldigd. De deelnemer gaat opnieuw akkoord met de algemene voorwaarden van BiB.

Betalingsvoorwaarden Bib Online ledenportaal
» De betaling geschiedt in betalingstermijnen van 3 maanden. 
» Na aanmelding dient de deelnemer het lesgeld te betalen van de 1e betalingstermijn van 3 maanden.
» Na de eerste termijn wordt het abonnementsgeld met automatische incasso per 3 maanden geïnd.
» Het abonnement kan niet worden stopgezet voor ziekte of vakantie.
» Er vindt geen restitutie van reeds betaald lesgeld plaats wanneer de deelnemer de online lessen niet meer kan volgen om wat voor reden dan ook. 
» Het Bib Online leden abonnement is persoonsgebonden.
» De video-lessen mogen samen gedaan worden met huisgenoten maar niet gedeeld met derden of doorverkocht. Aan het IP adres kan worden afgelezen of een les meer dan normaal wordt gevolgd. Bij twijfel zal Back in Balans contact opnemen. Back in Balans heeft in dat geval het recht het abonnement stop te zetten. 

Workshops

Aanmelden workshops
» Om deel te kunenn nemen aan een workshop, dient de deelnemer zich te registreren bij BiB. De deelnemer is na registratie op de hoogte van het privacybeleid van BiB volgens de AVG, te vinden op de website van BiB.
» Na registratie ontvangt de deelnemer een link naar het boekingssysteem van BiB en zijn persoonlijke profiel. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn profiel. De deelnemer kan op zijn profiel gegevens wijzigen (naam/email/telefoonnummer).
»
Na registratie kan de workshop in het boekingssysteem van BiB geboekt worden.
» Is de deelnemer al lid, dan kan deze de workshop boeken via zijn profiel.

Betalingsvoorwaarden workshops
» De workshop dient bij boeking betaald te worden.

» BiB geeft 100% restitutie tot 4 weken voorafgaand aan de startdatum van de workshop/cursus. Bij afmelding tot 3 weken voorafgaand aan de workshop/cursus, vindt er een restitutie plaats van 50%, daarna vindt er geen restitutie meer plaats. De plek kan wel overgedragen worden aan een ander in overleg met BiB. De strip kan niet gebruikt worden voor andere diensten van BiB.

Cancellen workshop
» Bij onvoldoende animo behoudt BiB zich het recht de workshops te annuleren, waarna restitutie van het lesgeld volgt.

Massages

Annuleren
» Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt geannuleerd is BiB genoodzaakt deze in rekening te brengen. BiB werkt met een clientenregistratie systeem dat voldoet aan de privacy wet. Afspraken worden hierin geboekt en bevestigd naar de client. Daarnaast ontvangt de client een herinneringsmail.
» De voortgang van de behandeling bij een therapie-traject wordt bijgehouden in clientenregistratie systeem.

Beroepsverenigingen

BiB is aangesloten bij:
» CAT – Collectief Alternatieve Therapeuten
BiB voldoet aan de eisen die CAT stelt aan de eisen en werkwijze van alternatieve therapeuten. Op dit moment worden de massages van BiB nog niet vergoed. Bekijk voor meer informatie de website van CAT.

 

Back in Balans

Adres
Reamurstraat 34-huis
1097 RH Amsterdam

Contact
info@backinbalans.nl

Info
KVK.nr. 34310837
Cat reg.nr. 20180998
BGN reg. nr. 4683

Locaties Studio's

BiB Massagepraktijk &
Groepslessen ma t/m do
Studio Amsterdam Watergraafsmeer
Reaumurstraat 34 - huis
1097 RH Amsterdam

Groepslessen vrijdag
Studio Amsterdam Centrum
Kerkstraat 441
1017 HZ Amsterdam

Ja, ik meld me aan voor nieuws & tips!

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

© Copyright 2021 - Back in Balans
     Foto credits: José van Riele
     Designed by De Website Studio